Child pages
  • LDAP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ændring af password

Du kan selv ændre dit password på Ændring af LDAP password

Du kan resette dit password på Reset af glemt LDAP password hvis du har glemt det.

Har du glemt dit brugernavn kan du kontakte os på support@netic.dk

Password policy

LDAP passwords skal overholde følgende policy:

  1. Være på minimum 8 karakterer.
  2. Indeholde minimum 1 lille bogstav: a-z
  3. Indeholde minimum 1 stort bogstav: A-Z
  4. Indeholde minimum 1 tal: 0-9
  5. Indeholde minimum 1 specialtegn: ~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?