Child pages
  • Vejledning til kollegierne
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vejledning til kollegierne

Indledning:

Som beboer på dette kollegie får du Internet, som betales via din husleje. Det er Netic A/S som leverer udstyret i kælderen til kollegiet. Selve netværksforbindelsen kommer fra Forskernettet, Stofa eller anden netværksudbyder. Det betyder at Netic A/S står for at viderebringe internettet fra netværksudbyderen til stikket i væggen. Anskaffelse af router og andet udstyr, skal man som beboer selv betale og opsætte.

Support:

Netic A/S ønsker at give den bedst mulige support, så derfor skal alt henvendelse til os gå via viceværten. Dette giver viceværten muligheden for at samle sammen, eller vurdere om det er et enkeltstående problem. Det er kun viceværten som må kontakte Netic A/S for support, som ydes alle hverdage fra 08-17.

Hvis du ikke kan få forbindelse til internettet:

Prøv at forbinde din computer direkte til stikket i væggen med et netværkskabel, altså uden en router er imellem. Hvis du har en computer uden netværksstik, kan du evt. købe/låne en adapter eller låne en computer ved din nabo.

Hvis du nu kan få forbindelse til internettet, så er det ikke Netic A/S udstyr der fejler. Derimod er det meget muligt, at det er din router som fejler. Opsætning og køb af router, kan Netic A/S desværre ikke vejlede i, men anbefaler de lokale elektronikbutikker.

Hvis du stadig ikke kan få forbindelse til internettet, når du forbinder din computer  med netværkskabel direkte til stikket i væggen, kan det enten være din netværksudbyder eller Netic A/S's udstyr der fejler, kontakt derfor din vicevært, som vil tage videre kontakt.

Har du langsomt internet:

Prøv at forbinde din computer direkte til stikket i væggen med et netværkskabel, altså uden en router er imellem. Det er for at se om det er din router, som dropper nogle netværkspakker, hvilket kan gøre forbindelse til internettet langsom. Du kan prøve at lave en hastighedstest, både når du er forbundet via routeren, og direkte i væggen, for at se forskellen. Hvis din forbindelse til internettet er langsom, når du har forbundet din computer direkte i væggen, bedes du kontakte din vicevært. 

Fejlmelding til Netic A/S:

Når viceværten laver en fejlmelding af internetforbindelse på vegne af en beboer, skal det indholde disse informationer

  • Lejlighedens adresse og husnummer
  • Nummer på stikket i lejligheden
  • Lejerens navn og telefonnummer
  • Hvornår kan lejer evt. træffes hjemme
  • Hvilket fejl oplever lejeren

 Send fejlmeldingen på mail til Netic A/S på support@netic.dk

Lidt mere om det tekniske:

Dette afsnit er til dig som har mere teknisk viden, som kan gøre nedenstående uden hjælp fra Netic A/S, idet Netic A/S som nævnt kun leverer udstyret i kælderen til selve kollegiet. Måske kan nedenstående hjælpe dig.

Wifi kanal

Prøv at skifte wifi kanal, dette kan muligvis hjælpe på en langsom internetforbindelse (Hvis dine naboer benytter samme kanal som dig)

Router

Der sidder en reset knap på routeren, som du kan prøve at trykke på. Din router vil genstarte, hvilket muligvis kan hjælpe på dit netværksproblem. Hvis du kan logge ind på din router, kan du prøve at gendanne fabriksindstillingene - se routerens manual for mere information.

IP-adresse

Du skal sørge for at din computer står til DHCP / automatisk at få en IP-adresse. 

Mulighed for offentlige IP-adresser:

Nogen kollegier har mulighed for at få en offentlige IP-adresse, dette kan dog kun lade sig gøre til kollegier med IPv6-adresse.

Hver lejlighed har sit eget VLAN, hvor der kører dual stack med både v4 og v6. Da Forskningsnettet kun uddeler meget få IPv4 adresser til os, er disse RFC1918 IP'er (dvs. ikke offentlige), mens vi har fået tildelt en større blok offentlige IPv6-adresser.

Hver lejlighed har et subnet som eks. 2001:878:492:XXX::/64 hvor XXX er din lejlighed. Udefra og ind er der åbnet for al trafik til 2001:878:492:XXX::100/120 -  hvis du sætter din IPv6 IP til at være i det range, så kan du tilgå det udefra. Bemærk vi laver ingen filtrering på 2001:878:492:XXX::100/120 så du skal selv sørge for firewall.

Instructions for Colleges 

Introduction:

When you are living on this dorm, you will be provided with internet, paid through your rent. Netic A/S has provided the equipment to the dorm. The network connection itself, comes from Forskernettet, Stofa or another network provider. This means that Netic A/S only is responsibility to convey the internet from the network provider to the plug in the wall. If you buy a router or other equipment, you need to pay and set it up by yourself.

Support:

Netic A/S wants to give you the best possible support, so all communication to Netic A/S needs to go through your janitor. Your janitor will evaluate your problem. Only your janitor may contact Netic A/S for support, which is provided every day between 08-17. 

If you can’t get connection to the internet:

Try to connect your computer directly with a network cable to the wall, without a router between.

If your computer doesn’t have a Ethernet cable, you may buy/borrow an adapter or a computer at your neighbor.

If you now can get connection to the internet, there’s nothing wrong with the Netic A/S equipment. But it’s very possible that it is your router that fails. Unfortunately, Netic A/S cannot guide you to setup or buy a router. But Netic A/S is recommending that you go to the local electronics stores. 

If the internet still doesn’t work, when you’re connected with a network cable, it’s either your network provider or Netic A/S’s equipment who fails. Therefore, take contact to the janitor, who will take action.

If you’re internet is slow:

Try to connect your computer directly to the wall with a network cable, without a router between.

You can make a speed-test, to see the difference. You can both try with the router between and without.

If your connection to the Internet still is slow once you have connected your computer directly to the wall, please contact your janitor.

 

A little more about the technical:

This section is if you have some more technical knowledge and if you think you can solve it without Netic A/S’s help. Netic A/S has only provided the equipment to the dorm. But this may help you.

Wifi-channel:

Try to change the wifi-channel, it may help on slow internet connection.

Router:

On the router, there is a reset button, try to press the button. Your router will restart and it may help your network problems. You can also try to restore factory settings – look at the router manual for more info.

IP-address:

Make sure that your computer is set to DHCP / automatically gets an IP-address.

Change to get Public IP-address.

This is not possible on IPv4, because of the few IP-addresses we are assigned, but it's possible on IPv6.

Each Apartment has its own VLAN, which runs a dual stack with both v4 and v6. Each has a subnet for example 2001:878:492:XXX::/64, where XXX is our apartment. From outside and in there is open for all ports to 2001:878:492:XXX::100/120 -  so if you configure your IPv6 address in this range, you will be able to access it from outside. You should notice that there is no filters for this range (2001:878:492:XXX::100/120). So, you should provide your own firewall.

Kollegie

Boligselskab /Administrator

Ipv4 og ipv6

Bikuben kollegiethttp://deas.dkIpv4
Blegkilde kollegiet Ipv4 og Ipv6
CW Obel Kollegiethttp://obel.com/Ipv4
Dragenhttp://www.alabubolig.dk/Ipv4 og Ipv6
Eternittenhttp://www.alabubolig.dk/Ipv4 og Ipv6
Fjordbo Kollegiethttp://deas.dkIpv4
Grundfoskollegiethttp://deas.dkIpv4 og Ipv6
Haraldslundkollegiethttp://www.alabubolig.dk/Ipv4 og Ipv6
Henius Housewww.abhim.dkIpv4 og Ipv6
Idrætsbyenwww.abhim.dkIpv4 og Ipv6
Kjellerupsgade(Søndergade)www.viva-bolig.dkIpv4 og Ipv6
Larsen Waterfront - Havnefrontenwww.abhim.dkIpv4 og Ipv6
Nordjysk kollegiumhttp://deas.dkIpv4 og Ipv6
Ryesgade 33www.viva-bolig.dkIpv4 og Ipv6
Signalvejhttp://www.alabubolig.dk/Ipv4 og Ipv6
Sigrid Undsets vej (Afd 45)www.abhim.dkIpv4 og Ipv6
Skovparkenhttp://www.alabubolig.dk/ Ipv4 og Ipv6
Solsidekollegiet

http://enggaard.dk / http://deas.dk

Ipv4
Spar Nord Husethttps://ejendomme.sparnord.dk/Ipv4 og Ipv6
The Wall (østerbrobrygge)http://www.alabubolig.dk/Ipv4 og Ipv6
Ungdoms- og familieboliger på godsbanearealethttp://www.alabubolig.dk/Ipv4 og Ipv6
Ungdomsboliger - Kennedy - Sauers Pladshttp://www.alabubolig.dk/Ipv4 og Ipv6
Ungdomsboliger Niels Bohrs vej, Ramblaenwww.abhim.dkIpv4 og Ipv6
Ungdomsboliger Odinsgadewww.abhim.dkIpv4 og Ipv6
Ungdomsboliger Ribevej, Kvadratetwww.abhim.dkIpv4 og Ipv6
Universitetskollegiet

https://ejendomme.sparnord.dk/

Ipv4
Vendia-Kollegietvendia-huset.dkIpv4 og Ipv6
Viking-kollegiethttp://deas.dkIpv4
  • No labels