Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Her finder du praktisk Windows Software; bemærk at Netic er ikke ansvarlig for disse værktøjer fra 3. part.

INFO – SNMP informant 1.7 giver fejl i security loggen når Zen snakker med den. Brug 1.6 så fungere det.

Attachments